Обща информация

Регионалната колегия на БАЗ Монтана е учредена на 0000г.

Същата упражнява дейността си на територията на област Монтана: общини (1)Берковица,(2) Бойчиновци,(3) Брусарци,(4) Вълчедръм,(5) Вършец,(6) Георги Дамяново,(7) Лом,(8) Медковец,(9) Монтана,(10) Чипровци,(11) Якимово.

 

Към настоящия момент в колегията членуват 17 редовни зъботехника.

 

Членски внос

Членският внос, гласуван на Конгреса на БАЗ, е в размер на 2% месечно от минималната работна заплата за страната и се заплаща до края на месец март на текущата година. За 2021 г. той е 156 лева, изчислен върху 650 лева.

Поради създалата се обстановка с Ковид-19, Националният съвет взе решение да намали ежемесечния членски внос за 2021г. от 13 лв. на 10 лв. или общо в размер на 120 лв. за отчетната 2021г.

 

БАНКОВА СМЕТКА

Банкова сметка на Регионална колегия Монтана:
IBAN: BG18STSA93000026281819
Банка: ДСК
В полза на Регионална колегия на Българска асоциация на зъботехниците – Монтана
С основание за плащане: Трите имена – Членски внос

Контакти

Адрес

ул. „Иван Вазов“ 10, гр. Берковица 3500

Регионален председател

+359 886 002 946

Имейл

office-montana@baz.bg

Новини

Структура

РК Монтана

Теодора Николова

Председател

 • Заместник председател Илиян Иванов Колев

  Секретар Даниела Софрониева Григорова

  Монтана: общини (1) Берковица, (2) Бойчиновци, (3) Брусарци, (4) Вълчедръм, (5) Вършец, (6) Георги Дамяново, (7) Лом, (8) Медковец, (9) Монтана, (10) Чипровци, (11) Якимово

 • Председател на контролната комисия Марияна Иванова Иванова

  Членове:

  1. Лиляна Илиева Виняшка

  Председател на комисията по професионална етика Цецка Илиева Стоянова

  Членове:

  1. Валери Петров Рангелов

Обучения и курсове

За актуални куросове и обучения моля изпратете запитване на емайл: office-montana@baz.bg или ни се обадете на телефон +359 886002946

Полезни връзки